Refusjon pasientreiser

Om sommeren settes det ut stoler og bord slik at gjester kan nyte lunsjen eller middagen ute i frisk luft.

Når du reiser til og fra behandling kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene.

Nå er det blitt enklere å søke refusjon for pasientreiser i forbindelse med behandlingen din.

Logg deg inn via helsenorge.no, og send inn din søknad der.

Husk å søke innen seks måneder etter at du gjennomførte din reise.