Praktisk informasjon

Til deg som skal innlegges

Er du inne til behandling vil sykehusavdelingen avgjøre om du kan bo på hotellet, under hele eller deler av sykehusoppholdet. Avdelingen vil bestille hotellrom til deg og du betaler ikke for overnatting og kost.

Innlagte pasienter
 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Til deg som er foresatt til barn under 18 år

Foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Til deg som skal til poliklinisk undersøkelse eller dagbehandling

Hvis du skal til poliklinisk undersøkelse eller til dagbehandling å trenger overnatting bestiller og betaler du selv rom og søker om refusjon av utgiftene fra pasientreiser. Rommet bestilles via pasienthotellenes felles bookingadresse: booking.pingvinhotellet@unn.no

 • Betaler selv for overnatting inklusive frokost
 • Du søker om refusjon fra Pasientreiser for overnatting og kost i henhold til gjeldende satser
 • Egenbetaling for deg som pasient på deler av beløpet
Til deg som skal til strålebehandling

Polikliniske strålepasienter – Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
 • Pasienten får kostpenger etter gjeldende satser fra Pasientreiser.
Til deg som er ledsager (på bestilling fra en avdeling i UNN)

Dersom du er ledsager (innkalt person som er medisinsk nødvendig under behandling /opphold) bestiller den avdelingen som behandler pasienten du er ledsager for rom til deg.

 • Betaler ikke for overnatting på hotellet
 • Frokost er inkludert.
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Til deg som er pårørende

Ved pasienthotellene i UNN kan pårørende bo ved ledig kapasitet. Som pårørende har du ikke krav på refusjon av dine utgifter til opphold.

Til deg som er turist, forretningsreisende eller besøkende til Tromsø by.

Som turist, forretningsreisende eller besøkende i andre sammenhenger til Tromsø by kan du booke ditt opphold ved Pingvinhotellet UNN Tromsø.

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN

booking.pingvinhotellet@unn.no (gjelder både Tromsø, Harstad og Narvik)