Kart over parkeringsplasser.

Trykk på bildet for større kart.

Gjesteparkeringen ligger nedenfor den kommunale legevakta på nordsida av UNN Tromsø. Sving inn til venstre fra Sykehusveien når du kommer på høyde med sykehusbygget. Det er betalingsautomat på parkeringsplassen. Det er skiltet til inngang C som ligger rett bak den grå ”kreftbrakka”. Ved uavbrutt parkering, vil en oppnå makspris per døgn på gjesteparkeringen. Se satser på parkeringsautomaten.                                                                                    Pingvinhotellet har begrenset med handicap-parkering. I tillegg er det handicap-parkering utenfor det gamle, blå pasienthotellet nedenfor sykehuset.På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette.

Med rutebuss
Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.

Med taxi eller privatbil

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor inngang C3 på nordsiden av sykehuset.

Hvis du kommer med privatbil bruker du samme inngang.

Byggeaktivitet

For tiden er det stor byggeaktivitet på området. Vi bygger ny A-fløy som blant annet skal gi bedre operasjonskapasitet, ei helt ny intensivavdeling og nye lokaler til dagkirurgien.

På den andre siden av veien bygges PET-senter, som vil gi enda bedre kreftdiagnostikk for befolkningen i nord.

Byggeprosjektene gjør at det i en periode vil være mye anleggstrafikk rundt sykehuset. Vi ber deg være spesielt oppmerksom på dette uansett om du kommer til oss med buss, taxi eller med privatbil.