Møterom

Hotellet har 4 møterom i samme etasje som resepsjonen. Det er i tillegg mulig å skille av en del av restauranten hvor møter på inntil 60 personer kan gjennomføres i klasserom eller 80 -90 personer i kino-oppsett. Her er det projektor og lerret. Det er også mulig å leie dette for arrangementer. 

Møterommene Hvitkinn og Magellan har kapasitet til 24 personer i klasseromsoppsett og inntil 40 personer i kino-oppsett (uten bord). Møterommene er utstyrt med projektor, lerret, WIFI, flipover, penner og papir.

Møterommet Galapagos har kapasitet til 10 personer i styrebord oppsett. Møterommet er utstyrt med SMART Board interaktiv skjerm med advanced touch teknologi og lenestoler med høy rygg og god komfort.

Møterommet Pingu har kapasitet til 4 personer i styrebord oppsett og  2 skjermer for bedre arbeidsflyt.

Alle våre møterom er i tillegg utstyrt for videokonferanser.